Strona główna » Poradnik Klimatyzacyjny

Poradnik Klimatyzacyjny

Poradnik klimatyzacyjny.

Normy głośności pracy klimatyzatorów

To kwestia często poruszana przez osoby chcące zamontować klimatyzator w budynku wielorodzinnym. Postaramy się przybliżyć to zagadnienie. Na wstępie warto zwrócić uwagę, że mówiąc o głośności klimatyzatora należy odróżnić głośność jednostki wewnętrznej od jednostki zewnętrznej.

Głośność jednostki wewnętrznej

Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów nie są uciążliwe dla użytkowników. Głośność jednostki wewnętrznej jest w głównej mierze uzależniona od głośności wentylatora. Im wyższy tryb pracy, tym większa wydajność urządzenia, ale też nieco głośniejsza praca wentylatora. Wszystkie modele klimatyzatorów ściennych  zapewniają komfortowe  użytkowanie. Dodatkowo niektóre modele posiadają tryb super cichy  oraz tryb snu. Gwarantuje to możliwość ich jeszcze cichszej pracy – głośność urządzenia utrzymywana jest na poziomie 20-25 dB (wartość porównywalna do szeptu).

Głośność jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie może emitować dźwięku o dowolnej głośności. Dlatego należy wybierać ciche i nowoczesne urządzenia. Jeżeli mieszkamy przy ruchliwej ulicy, głośność nowoczesnej jednostki zewnętrznej raczej nie zwróci uwagi sąsiadów. Jeśli jednak mieszkamy w cichej okolicy, to jednostajny szum wydobywający się z przestarzałej jednostki zewnętrznej klimatyzatora, może być uciążliwy dla sąsiadów.
Zarządcy budynków zwykle określają, w jaki sposób można montować jednostkę zewnętrzną oraz wewnętrzną, a także, jaka jest dopuszczalna głośność pracy klimatyzatora. Zwykle regulaminy spółdzielni i wspólnot powołują się na Rozporządzenie z 14 czerwca 2007, które określa, że poziom hałasu emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 55 dB w ciągu dnia oraz 45 dB w nocy. Często jednak te parametry są interpretowane uznaniowo przez zarządców budynków lub spółdzielnie mieszkaniowe.

Obowiązujące normy i wytyczne rozporządzeń głośności klimatyzacji :

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – gdzie podane są dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od rodzaju terenu;

Dz.U. 2014 poz. 112 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000112/O/D20140112.pdf


Dz.U. 2012 poz. 1109 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001109/O/D20121109.pdf


PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – gdzie podane są dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi;

https://www.ntlmk.com/norma-wewn.htm

Norma obowiązująca na podstawie §326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;


Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami – tekst jednolity
 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020750690/O/D20020690.pdf


Dz.U. 2015 poz.1422
 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001422/O/D20151422.pdf

oraz ze zmianą z 14.11.2017 r. Dz.U. 2018 poz.2285 wraz z wykazem Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002285/O/D20182285.pdf

Mogą więc być instalowane w każdym rodzaju budownictwa na terenie Unii Europejskiej.

Kontrola głośności

Warto wiedzieć, że w przypadku skarg na zbyt głośną pracę klimatyzatora jednostką uprawnioną do wykonywania pomiarów hałasu w pomieszczeniach jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dokonując pomiaru głośności klimatyzacji, Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie sprawdzać, czy w pomieszczeniu, które zamieszkują skarżące się na hałas osoby, nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy natężenia dźwięku, tj. odpowiednio 40 dB w dzień i 30 dB w nocy. Pomiar ten powinien być dokonany przy zamkniętych oknach, z wyeliminowaniem innych źródeł hałasu.

Upał w mieszkaniu.

Jeżeli w mieszkaniu dokuczają nam upały, warto pomyśleć o montażu klimatyzatora. Szczególnie, gdy mamy mieszkanie z oknami od południa czy zachodu, letnie upały mogą być szczególnie uciążliwe. Coraz więcej osób decyduje się na montaż klimatyzatora w bloku, aby korzystać z dobrodziejstwa chłodu w swoim mieszkaniu.

Zgoda na montaż

Każdy klimatyzator ścienny (tzw. split) składa się z jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej. Dlatego przed zakupem i zamontowaniem na zewnątrz jednostki klimatyzatora konieczne jest uzyskanie zgody spółdzielni, wspólnoty lub właściciela budynku. W Polsce nie ma aktualnie przepisów, które jednoznacznie precyzują to zagadnienie, dlatego decyzyjność w tej sprawie leży wyłącznie po stronie administratorów lub zarządców budynku. Wiedz, że dach, elewacja, a niekiedy nawet balkon, stanowią tzw. części wspólne i ingerencja w ich strukturę jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody.
Pierwszym krokiem powinno być złożenie odpowiedniego wniosku do administracji, aby zalegalizować montaż klimatyzatora. Zwykle dopuszcza się montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora na balkonie. Niektóre spółdzielnie i wspólnoty nie stawiają ograniczeń, inne zezwalają na montaż tylko na podłodze balkonu. Niektóre z tych instytucji mają przygotowane odpowiednie druki wniosków wraz z opisem wymaganych parametrów technicznych urządzenia.
Szczegóły techniczne montażu agregatu zależą od konkretnych wytycznych znajdujących się w regulaminie instytucji. Mogą dotyczyć takich kwestii, jak dopuszczalna moc klimatyzatora czy sposób odprowadzania skroplin. Istotne bywa również, by urządzenie było wyposażone w opcję cichej pracy lub tryb snu. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, można przystąpić do  wyboru firmy posiadającej wymagane przepisami uprawnienia do montażu klimatyzacji oraz zakupu klimatyzatora.
W przypadku odmowy jedynym wyjściem pozostaje zakup klimatyzatora przenośnego. To kompaktowe urządzenie, któremu do pracy, poza podłączeniem do prądu, niezbędna jest możliwość wyprowadzenia z klimatyzatora ciepłego powietrza na zewnątrz, np. poprzez specjalny rękaw montowany na uchylonym oknie lub drzwiach balkonowych.

 

Adaptacje budynków objętych ochroną konserwatorską stanowią w Polsce duży procent rynku budowlanego. Są to zwykle budynki o charakterze zabytkowym: kamienice, obiekty sakralne i zwarte zabudowy miejskie. Proces adaptacji budynków wymusza zastosowanie rozwiązań z zakresu instalacji, które podnoszą komfort użytkowania budynku. Zastosowanie systemu klimatyzacji i wentylacji jest obecnie bezwzględnym standardem dla powierzchni biurowych pod wynajem. Projekty instalacji w takich obiektach stanowią trudne zadanie dla projektantów, ze względu na ograniczenia i wytyczne ustanowione przez konserwatora zabytków. Już sama lokalizacja obiektu stanowi wyzwanie projektowe, gdyż zwykle niemożliwe jest usytuowanie agregatów zewnętrznych na elewacji lub dachu budynku.

 

Klimatyzacja montowana w domach i mieszkaniach cieszy się coraz większą popularnością. Często korzystamy z niej będąc w pracy (np. w biurze) i również w domu, podczas letnich upałów chcielibyśmy przebywać w komfortowo schłodzonym pomieszczeniu. Do upowszechnienia klimatyzatorów znacząco przyczyniły się przystępne ceny urządzeń i efektowny design jednostek wewnętrznych. Rozpoczynając

poszukiwania klimatyzatora spotykamy się z określeniami split lub multi split. Przeczytaj nasz krótki poradnik, a dowiesz się, co one oznaczają.

Klimatyzator ścienny typu split

Najpopularniejsze rozwiązanie, które często widzimy w mieszkaniach, domach czy biurach, to klimatyzator ścienny, tzw. split. Składa się on z jednostki wewnętrznej montowanej na ścianie i jednostki zewnętrznej, którą instaluje się najczęściej na elewacji budynku, dachu, balkonie lub bezpośrednio na gruncie. Jednostki są połączone elektrycznym układem sterującym oraz rurami miedzianymi, które umożliwiają transport czynnika chłodniczego. Najczęściej takie rozwiązanie służy do schłodzenia jednego pomieszczenia.


Rotenso Split - schemat

Rozwiązania typu multi split

W sytuacji, gdy chcemy efektywnie schłodzić kilka pomieszczeń w mieszkaniu lub biurze, racjonalnym wyborem jest rozwiązanie typu multi split. Składa się z co najmniej dwóch, a maksymalnie pięciu jednostek wewnętrznych współpracujących z jednostką zewnętrzną. Oczywiście każdą z jednostek wewnętrznych możemy sterować indywidualnie. Wybór rozwiązania typu multi split jest zwykle bardziej opłacalny, niż zakup kilku pojedynczych zastawów typu split.


Rotenso Multi split schemat

Od czego rozpocząć wybór modelu klimatyzatora?

Pierwszą rzeczą, o której powinniśmy pomyśleć jest dobór mocy klimatyzatora. Powinna być ona dostosowana do kubatury pomieszczenia, jego przeznaczenia, ilości przebywających w nim osób, nasłonecznienia, a także obecności dodatkowych źródeł ciepła (np. urządzeń elektrycznych). Ogólnie przyjmuje się, że urządzenie o mocy 1 kW odpowiada schłodzeniu/ogrzaniu około 10 m² pomieszczenia (w standardowej wysokości około 2,4 m).


W sprzedaży najpopularniejsze są urządzenia o mocy zbliżonej do 2,5 kW; 3,5 kW; 5 kW i 7 kW. Przykładowo dla pomieszczenia o powierzchni 35 m² dedykowaną jednostką będzie klimatyzator o mocy 3,5 kW. Przy doborze klimatyzatora należy również uwzględnić wielkość okien i ich ekspozycję (np. na południe, wschód, zachód) i liczbę osób przebywających w pomieszczeniu (biura, poczekalnie). Należy wystrzegać się stosowania jednostek o zbyt małej mocy w odniesieniu do wielkości pomieszczenia. Nadmierne oszczędności i tym samym niedobór mocy mogą skutkować tym, że w największe upały klimatyzator nie będzie w stanie obniżyć temperatury w mieszkaniu do komfortowego poziomu. Pamiętajmy, że ostateczny dobór mocy urządzenia zawsze należy do instalatora. Weźmie on pod uwagę wszystkie parametry danego pomieszczenia i dobierze odpowiednią moc klimatyzatora.

Istotnym parametrem, na jaki należy zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzatora jest jego klasa energetyczna.  Zdecydowana większość klimatyzatorów ściennych dostępnych na rynku posiada co najmniej klasę A+, a najbardziej efektywne jednostki mogą się poszczycić klasą A+++. To obecnie najwyższa klasa energetyczna. Należą do niej najbardziej wydajne i energooszczędne, ale są też najdroższe jednostki. Warto wiedzieć, że klimatyzator w klasie A+ zużywa około 10% energii elektrycznej więcej niż w klasie A++.
Jeszcze bardziej precyzyjnym wskaźnikiem wydajności urządzenia pozwalającym je porównywać w danych klasach energetycznych są parametry:
SEER – sezonowa efektywność chłodzenia
SCOP – sezonowa efektywność grzania

Oznaczają one stosunek uzyskanej mocy chłodniczej (lub grzewczej) do zużytej energii elektrycznej. Im liczbowo te parametry są wyższe tym, klimatyzator jest bardziej wydajny. 
Wszystkie informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach klimatyzatora znajdują się na etykiecie informacyjnej, powszechnie znanej z urządzeń AGD.

Etykieta zawiera informacje o:

 • modelu urządzenia;
 • klasie efektywności energetycznej A-G;
 • rocznym zużyciu energii (przy pełnym obciążeniu 500 h/rok);
 • wydajności chłodzenia przy pełnym obciążeniu w kW;
 • efektywności energetycznej w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu;
 • typie urządzenia (tylko chłodzenie lub chłodzenie/grzanie);
 • typie chłodzenia (chłodzone powietrzem lub wodą);
 • poziomie emitowanego hałasu (jeśli dotyczy);
 • mocy cieplnej przy pełnym obciążeniu w kW;
 • wydajności trybu grzewczego.
FILTRY CZYM SIĘ RÓŻNIĄ

Filtr elektrostatyczny HD iAIR jest standardowym wyposażeniem wszystkich modeli klimatyzatorów. Stanowi on pierwszą barierę dla kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Filtr ten można samodzielnie wyjmować i czyścić pod bieżąca wodą z delikatnym detergentem. Po osuszeniu można go z powrotem zamontować w klimatyzatorze. Warto to robić przynajmniej raz w miesiącu.
Filtr z aktywnym węglem iAIR jest polecany do pomieszczeń narażonych na występowanie odorów (nieprzyjemnych zapachów pochodzenia biologicznego, dymu papierosowego czy też zapachów kuchennych). Pozwala usunąć około 90%  zanieczyszczeń gazowych, jak: ozon, węglowodory, związki siarki i azotu. Filtr skutecznie wyłapuje cząstki kurzu oraz sierści zwierząt.
Filtr antybakteryjny HEPA iAIR jest powszechnie ceniony przez specjalistów i znajduje zastosowanie także w oczyszczaczach powietrza.  Słynie z dużej dokładności w pochłanianiu zanieczyszczeń. Wykonany jest ze szkła spiekanego, które gwarantuje filtrację powietrza przez pory wielkości 0,3 μm na poziomie 99,95%. Filtr likwiduje większość zanieczyszczeń mechanicznych, w tym najbardziej szkodliwe dla naszego zdrowia pyły PM 2,5.  Jego dodatkowym atutem jest wykorzystanie enzymów, które trwale usuwają z powietrza pozostałe zanieczyszczenia. Filtr dezynfekuje powietrze z komórek grzybów, pierwotniaków, bakterii oraz wirusów. Powietrze wychodzące z klimatyzatora jest więc wyjątkowo sterylne.
Super Jonizator iAIR nie jest to klasyczny filtr lecz dodatkowe urządzenie montowane w klimatyzatorze podczas produkcji. Jonizator generuje ujemnie jony, które otaczają a następnie neutralizują z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. W końcowym efekcie dochodzi do przekształcenia szkodliwych związków w cząsteczki H2O, a uwalniane powietrze pozostaje oczyszczone praktycznie natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem. Wpływa to korzystnie na nasze samopoczucie i zdrowie  – pobudza krążenie i zapobiega występowaniu przewlekłych infekcji górnych dróg oddechowych.


Przejdź do strony głównej

Producenci

 • Amica
 • Ariston
 • Aspen
 • Atea
 • BlueDiamond
 • Bosch/Siemens
 • Candy/Hoover
 • Ceme
 • Chigo
 • DeLonghi
 • Elektrolux
 • Fagor
 • Fagor / Brandt
 • GREE
 • Groupe Seb
 • Haier
 • Hutchnson
 • Inco
 • INCO
 • Ivensis
 • LG
 • Maestro Cafe
 • Megadyne
 • Melitta
 • MUNDOCLIMA
 • Nivona
 • Plaset
 • Rotenso
 • Saeco/Philips
 • Samsung
 • Swedo
 • Unidez
 • VIVAX
 • Zelmer
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ